Projekt Vai al marchio

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych.

Il progetto è finanziato da Funduszy Europejskich nel quadro del Programma Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu è un progetto di produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità per la produzione di prodotti di qualità. Sp. z o.o.
Spodziewane efekty:
Nella realizzazione del progetto Spółka się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. I przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej. Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności wyświetlaczy oferowanych pod marką Riverdi. Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Progetto Wartość: 286.200,00 PLN
Progetto di finanziamento per l’UE: 214.650,00 PLN
Strona www projektów Vai al marchio