Projekt Go to Brand

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest ekspansja produktowa rozwiązania własnego Wnioskodawcy w kierunku nowych rynków, co jest zgodne z długofalową strategią eksportu i rozwoju działalności Riverdi. Sp. z o.o.
Spodziewane efekty:
W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. Die Kommission wird sich mit dem Thema „Sport“ befassen. Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności wyświetlaczy oferowanych pod marką Riverdi. Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 286.200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 214.650,00 PLN
Strona www projektów Gehe zu Marke